Ženklo registravimo procedūra

Kontaktai:

Pirmasis žingsnis prieš pradedant ženklo registravimo procedūrą yra jo tinkamumo registruoti nustatymas, patikrinant ar nėra absoliučių pagrindų atsisakyti įregistruoti ženklą, taip pat jo patikrinimas tapačių ir panašių ženklų atžvilgiu.

 

Antras žingsnis – prekių ženklo paraiškos paruošimas ir pateikimas. Ruošiant prekių ženklo paraišką nustatoma prekių ženklo apsaugos apimtis, t.y. prekės ir paslaugos, kurių atžvilgiu pareiškėjas pageidauja gauti ženklo apsaugą, ir kurios suklasifikuojamos pagal Tarptautinę prekių ir paslaugų klasifikaciją (Nicos) ženklų registravimo reikmėms. Taip pat paruošiamas ženklo aprašymas, ir kiti paraiškos dokumentai, sumokami mokesčiai ir pateikiama paraiška įregistruoti ženklą.

Per vieną mėnesį nuo paraiškos padavimo datos Lietuvos valstybinis patentų biuras atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę ir išduoda paraiškos priėmimo pažymą, kuri patvirtina laikiną ženklo apsaugą nuo paraiškos padavimo datos iki registracijos liudijimo išdavimo dienos.

 

Pareikšto prekių ženklo ekspertizės metu, ekspertas patikrina ar nėra absoliučių pagrindų atsisakyti įregistruoti ženklą. Jeigu eksperto vidiniu įsitikinimu tokių pagrindų yra, priima sprendimą atsisakyti įregistruoti ženklą. Dėl tokio sprendimo galima pateikti motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Vėlesnis eksperto neigiamas sprendimas gali būti apskundžiamas paduodant apeliaciją.

Jeigu ekspertas nenustato absoliučių atsisakymo įregistruoti ženklą pagrindų, priima sprendimą įregistruoti ženklą. Sumokėjus nustatytus mokesčius už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą ir pateikus atitinkamus dokumentus, ženklas įrašomas į registrą ir apie jo registraciją paskelbiama oficialiame biuletenyje. Jeigu per 3 mėnesius nuo ženklo registracijos paskelbimo datos nebuvo gauta suinteresuotų asmenų protestų, Lietuvos valstybinis patentų biuras išduoda ženklo registracijos liudijimą, patvirtinantį ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.

 

Prekių ženklo registracija galioja 10 metų nuo paraiškos įregistruoti ženklą padavimo dienos. Prekių ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęstas 10 metų neribotą kiekį kartų visoms ar tik daliai prekių ir paslaugų, kurioms yra užregistruotas ženklas. Už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis. Prašymas pratęsti ženklo galiojimo terminą turi būti pateiktas ne vėliau kaip paskutiniaisiais ženklo galiojimo metais, tačiau toks prašymas gali būti pateiktas ir per 6 mėneius nuo ženklo registracijos galiojimo pasibaigimo dienos, jeigu bus sumokėta 50% nustatyto mokesčio priemoka.

 

Prekių ženklo savininkas privalo per 5 metus nuo prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos pradėti naudoti šį ženklą toms prekėms ir/ar paslaugoms, kurioms jis yra įregistruotas. Prekių ženklas laikomas naudojamu, jeigu jį naudoja ir kitas asmuo, turintis prekių ženklo savininko sutikimą.

Jeigu įregistruoto ženklo savininkas nenaudoja ženklo 5 metus, bet kurio suinteresuoto asmens prašymu teismas gali ženklo registraciją panaikinti

Buveinės adresas:

Jono Basanaviciaus g.11

LT-03108 Vilnius

LIETUVA

Telefonas: (8 5) 2123558

Faksas: (8 5) 2123557

El.p.: ppc@ppcpatent.lt

           ppc@ppcpatent.eu