MŪSŲ PAGRINDINĖ VEIKLA

Kontaktai:

 

Atstovavimas ir pagalba

 

·  registruojant prekių ženklus, firmų vardus, dizainą ir patentuojant išradimus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

·  registruojant puslaidininkių gaminių topografijas;

·  ruošiant tarptautinių (PCT) patentinių paraiškų  dokumentus;

·  įteisinant Europos patentų galiojimą Lietuvos Respublikoje;

·  registruojant Europos Bendrijos ir tarptautinius prekių ženklus;

·  palaikant prekių ženklų, dizaino registracijos bei išradimų patentų galiojimą;

·  sprendžiant ginčus dėl prekių ženklų, dizaino, išradimų, juridinių asmenų pavadinimų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų registracijų ir naudojimo;

·  ruošiant teisių į prekių ženklus, išradimus, dizainą, perdavimo ir licencines sutartis bei jas registruojant.

 

Kitos paslaugos:

 

·   Prekių ženklų, išradimų bei dizaino tinkamumo registruoti/patentuoti nustatymas. Prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų, domenų patikrinimas prekių ženklų atžvilgiu.

·   Įregistruotų/užpatentuotų ir oficialiai paskelbtų prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų, domenų, dizaino ir išradimų tyrimas.

·   Prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų bei dizaino, registruojamų Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijos bei tarptautinių prekių ženklų, turinčių apsaugą Lietuvos Respublikoje, stebėjimas.

·   Konsultacijos ir pagalba, prekių ženklų, išradimų, dizaino, juridinių asmenų pavadinimų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų teisinės apsaugos srityse.

·   Dokumentų, susijusių su prekių ženklais, dizainu, patentais ir kitais intelektinės nuosavybės objektais, vertimai.

Buveinės adresas:

Jono Basanaviciaus g.11

LT-03108 Vilnius

LIETUVA

Telefonas: (8 5) 2123558

Faksas: (8 5) 2123557

El.p.: ppc@ppcpatent.lt

           ppc@ppcpatent.eu