Reikalavimai  dizainui

Kontaktai:

DUOMENYS  IR  DOKUMENTAI,  REIKALINGI   DIZAINO  PARAIŠKAI  PADUOTI

 

1. Duomenys, reikalingi prašymo formai užpildyti

· pareiškėjo(ų) pavadinimas, įmonės kodas ir PVM kodas, arba vardas, pavardė, asmens kodas bei adresas, telefono/fakso numeris, el.pašto adresas;

· dizainerio(ų) vardas(ai), pavardė(ės), adresas;

 

2. Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu, arba, jei įgaliotojas fizinis asmuo – patvirtintas notaro (gali būti pateiktas per 3 mėn. nuo paraiškos padavimo datos).

 

3 Dizaino pavyzdžio, modelio ar piešinio fotografijų arba grafinių vaizdų komplektas:

· 6-ios geros kokybės dizaino pagrindinio vaizdo neutraliame fone fotografijos arba grafiniai vaizdai ne didesniame nei A4 formate;

· po 3 fotografijas arba grafinius vaizdus iš šonų, viršaus ir t.t. jeigu tai padeda tiksliau parodyti dizaino idėją;

 

4. Pareiškimas dėl autorystės, kurio 2-ji dalis yra pareiškimas apie teisių perdavimą (gali būti pateiktas per 3 mėn. nuo paraiškos padavimo datos).

 

5 Oficialios ar oficialiai pripažintos tarptautinės parodos administracijos pažymėjimas, jeigu prašoma parodos prioriteto (gali būti pateiktas per 3 mėn. nuo paraiškos padavimo datos).

Buveinės adresas:

Jono Basanaviciaus g.11

LT-03108 Vilnius

LIETUVA

Telefonas: (8 5) 2123558

Faksas: (8 5) 2123557

El.p.: ppc@ppcpatent.lt

           ppc@ppcpatent.eu