Reikalavimai išradimui

Kontaktai:

 

DUOMENYS  IR  DOKUMENTAI,  REIKALINGI PATENTINEI  PARAIŠKAI  PADUOTI

 

 

1. Duomenys, reikalingi prašymo formai užpildyti

· pareiškėjo(ų) pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas arba vardas, pavardė, bei adresas, telefono/fakso numeris, el.pašto adresas;

· autoriaus(ų) vardas(ai), pavardė(ės), adresas;

· duomenys apie prioritetą (data, dok. Nr., šalis) jeigu reiškiama pretenzija į prioritetą.

 

2. Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu arba, jei įgaliotojas fizinis asmuo – patvirtintas notaro (gali būti pateiktas per 3 mėn. nuo paraiškos padavimo datos).

 

3. Išsamus išradimo aprašymas, nurodant informacijos šaltinius, nusakančius technikos lygį.

 

4. Brėžinių, jeigu jie yra reikalingi, eskizai.

 

5. Pareiškimas dėl autorystės, kurio 2-ji dalis yra pareiškimas apie teisių perdavimą (gali būti pateiktas per 3 mėn. nuo paraiškos padavimo datos).

 

 

 

Buveinės adresas:

Jono Basanaviciaus g.11

LT-03108 Vilnius

LIETUVA

Telefonas: (8 5) 2123558

Faksas: (8 5) 2123557

El.p.: ppc@ppcpatent.lt

           ppc@ppcpatent.eu