Ženklo registracijos užprotestavimas

Kontaktai:

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro (VPB) oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo registraciją paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui.

Už protesto padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

VPB Apeliacinis skyrius per 14 dienų nuo protesto gavimo dienos patikrina, ar protestas atitinka Prekių ženklų įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Jeigu protestas pateiktas laikantis Prekių ženklų įstatyme ir Taisyklėse nustatytos tvarkos ir atitinka reikalavimus, VPB Apeliacinis skyrius priima protestą ir užprotestuoto ženklo savininkui ar jo atstovui išsiunčia vieną protesto egzempliorių.

 

Užprotestuoto ženklo savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo protesto išsiuntimo dienos privalo pateikti motyvuotą atsakymą į protestą. Motyvuoto atsakymo į protestą nepateikimas laikomas atsisakymu dalyvauti protesto nagrinėjime ir neužkerta kelio Apeliaciniam skyriui nagrinėti protestą užprotestuoto ženklo savininkui ar jo atstovui nedalyvaujant.

 

Išnagrinėjęs protestą, VPB Apeliacinis skyrius priima vieną iš šių sprendimų:

 1) patenkinti protestą ir ženklo registraciją pripažinti negaliojančia visoms ar daliai prekių ir (ar) paslaugų;

 2) atmesti protestą ir ženklo registraciją palikti galioti.

 

Užprotestuoto ženklo savininkui ar jo atstovui, protestą padavusiam asmeniui ar jo atstovui, nedalyvavusiems nagrinėjant protestą, apie priimtą sprendimą per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos pranešama raštu, pridėjus sprendimo nuorašą.

 VPB Apeliacinio skyriaus priimtas sprendimas per 6 mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui.

 VPB Apeliacinio skyriaus priimti sprendimai skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

 

Pastaba: Jei Jūsų ženklas buvo užprotestuotas, ar norite protestuoti ženklą panašų į Jūsų ženklą - mūsų Bendrovė Jūsų paslaugoms.

Buveinės adresas:

Jono Basanaviciaus g.11

LT-03108 Vilnius

LIETUVA

Telefonas: (8 5) 2123558

Faksas: (8 5) 2123557

El.p.: ppc@ppcpatent.lt

           ppc@ppcpatent.eu